Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie

ul. Strażacka 4, 37-470 Zaklików

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie zaprasza do złożenia ofert na:

,,Dostawę wyposażenia na potrzeby projektu Okno na świat kultury – czas na zmiany Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie” realizowane w ramach zadania Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w trybie w zapytania ofertowego na podstawie wytycznych  w   zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 23.07.2022, 07:30

Zapytanie ofertowe wyposażenie

Utworzono dnia 23.07.2022, 07:30

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego

Utworzono dnia 23.07.2022, 07:30

Załącznik nr 3 projekt umowy

Utworzono dnia 23.07.2022, 07:30

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Utworzono dnia 23.07.2022, 07:30

Informacje

Liczba wyświetleń: 43
Utworzono dnia: 23.07.2022
Dokument wprowadził:
admin

Historia publikacji

  • 23.07.2022 07:30, Administrator
    Dodanie załącznika: Opis przedmiotu zamówienia
  • 23.07.2022 07:30, Administrator
    Dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe wyposażenie
  • 23.07.2022 07:30, Administrator
    Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego